แทงบอลออนไลน์

แทงบอลออนไลน์

เมาส์ที่มีสีต่างกัน

เมาส์ที่มีสีต่างกัน

ในช่วงต้นทศวรรษ 1940 นักวิจัยที่ไม่สามารถอธิบายคุณลักษณะบางอย่างของสิ่งมีชีวิตได้ด้วยพันธุศาสตร์ Mendelian อย่างตรงไปตรงมา เริ่มเรียกลักษณะที่ผิดปกติเหล่านี้ว่า epigenetic Randy Jirtle นักวิจัยที่ศึกษาการควบคุมยีนที่ Duke University ใน Durham, NC...

Continue reading...