‎สล็อตเว็บตรง ผู้ปกครองโรมันคนอื่น ๆ พยายามที่จะขยายจักรวรรดิในรัชสมัยของพวกเขา จักรพรรดิทราจัน 

‎สล็อตเว็บตรง ผู้ปกครองโรมันคนอื่น ๆ พยายามที่จะขยายจักรวรรดิในรัชสมัยของพวกเขา จักรพรรดิทราจัน 

(ค.ศ. 98 ถึง ค.ศ. 117) ได้เปิดตัวความพยายามอย่างทะเยอ สล็อตเว็บตรง ทะยานในการขยายจักรวรรดิโรมันโดยพิชิตดาเซียซึ่งเป็นดินแดนที่ตั้งอยู่รอบ ๆ โรมาเนียสมัยใหม่ ชาวโรมันยึดครองดาเซียจนถึงปี ค.ศ. 270 ‎

‎ทราจันยังพยายามรุกรานและครอบครองสิ่งที่เป็นอิรักในขณะนี้ ในขณะที่ทราจันประสบความสําเร็จในการก้าวไปสู่อ่าวเปอร์เซียกองกําลังของเขาไม่สามารถยึดครองดินแดนได้และเฮเดรียนผู้สืบทอดของเขา (r. A.D. 117 ถึง 138 ) ถอนตัวจากอิรักและมุ่งเน้นไปที่การเสริมกําลังและการรวมพรมแดนที่มีอยู่ของจักรวรรดิ ‎

‎นอกจากนี้ยังมีการกบฏจํานวนมากทั่วจักรวรรดิในช่วง Pax Romana ในยูเดียการจลาจลไม่สําเร็จ

โดยชาวยิวในปี ค.ศ. 66 ถึง 74 ส่งผลให้พระวิหารที่สองในกรุงเยรูซาเล็มถูกทําลายซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดสําหรับชาวยิวโดยกองกําลังโรมัน การละทิ้งอัลกุมรานซึ่งเป็นสถานที่ที่‎‎ม้วนหนังสือทะเลเดดซี‎‎ถูกเก็บไว้ในถ้ําใกล้เคียง และการทําลายกองกําลังกบฏที่‎‎มาซาดะ‎‎ ‎‎มีการกบฏมากขึ้นในยูเดียในช่วง Pax Romana โดยมีการกบฏหนึ่งครั้งซึ่งสิ้นสุดลงในปีค.ศ. 136 ส่งผลให้มีการสังหารชาวยิวมากกว่าครึ่งล้านคนโดยกองกําลังโรมันผู้รอดชีวิตที่พัดออกไปทั่วโลก ‎‎จุดจบของแพ็กซ์โรมานา‎

‎หลังจากมาร์คัสออเรลิอุสเสียชีวิตในปี ค.ศ. 180 คอมโมดัสบุตรชายของเขากลายเป็นจักรพรรดิ การปกครองของคอมโมดัสถูกรบกวนจากการต่อสู้ ความ พยายาม ลอบ สังหาร จักรพรรดิ ใน ปี 182 ไม่ ได้ นํา ไป สู่ การ ฆาตกรรม ผู้ คน จํานวนมาก ที่ ถูก กล่าว หา ว่า เกี่ยว ข้อง กับ การ สมคบ คิด รวม ทั้ง ที่ปรึกษา อาวุโส ของ มาร์ คัส ออ เร ลิ อุส หลาย คน เขียน เดวิด พอตเตอร์ ศาสตราจารย์ ด้าน ประวัติศาสตร์ กรีก และ โรมัน ที่ มหาวิทยาลัย มิชิแกน ใน หนังสือ “‎‎จักรวรรดิโรมันที่อ่าว: AD 180-395 รุ่นที่สอง‎‎ (เปิดในแท็บใหม่)‎‎” (รัวเลดจ์, 2014). ‎

‎ในตอนเย็นของวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 192 ถึง 1 ม.ค. ค.ศ. 193 นาร์ซิสซัส (Narcissus) นักกีฬาที่ฝึกคอมโมดัสในการต่อสู้ของกลาดิเอเตอร์ได้สังหารจักรพรรดิ สงครามกลางเมืองได้ครอบงําจักรวรรดิโรมันและค.ศ. 193 ก็กลายเป็นที่รู้จักในฐานะปีของจักรพรรดิทั้งห้า ‎

Photo of the colosseum from the stands looking toward the center

‎ภาพถ่ายของโคลอสเซียมจากขาตั้งมองไปทางศูนย์กลาง ‎‎(เครดิตภาพ: เก็ตตี้/VSD ซอฟต์แวร์ Piotr Jaczewski/ผู้สนับสนุน)‎‎กองกําลังที่ภักดีต่อผู้บัญชาการทหารชื่อ Septimus Severus (r. A.D. 193 ถึง 211) ในที่สุดก็ชนะในสงครามกลางเมือง หลังจากได้รับการควบคุมของจักรวรรดิเซเวอรัสเริ่มดําเนินการในนโยบายของการพยายามที่จะขยายพรมแดนของจักรวรรดิ, เปิดตัวการเดินทางทางทหารไปยังซีเรียสมัยใหม่และอิรัก. ‎

‎ในขณะที่เซเวอรัสประสบความสําเร็จในการพิชิตและควบคุมพื้นที่มันมาในราคาที่ดี 

นักประวัติศาสตร์ร่วมสมัย Cassius Dio (c. A.D. 155 ถึง 235) เขียนว่าดินแดนใหม่เป็น “สาเหตุของสงครามอย่างต่อเนื่องและค่าใช้จ่ายมหาศาล” (แปลโดย เดวิด พอตเตอร์) เซเวอรัสยังพยายามที่จะพิชิตสกอตแลนด์ แต่เสียชีวิตขณะรณรงค์ ‎

‎หลังจากการตายของเซเวอรัสระยะเวลาอันยาวนานของความไม่มั่นคงที่เกิดขึ้นซึ่งรุนแรงขึ้นจากการรุกรานจากกลุ่ม “‎‎ป่าเถื่อน‎‎” สารพันรวมถึงการรุกรานของกรีซโดย ‎‎Goths‎‎ ‎

‎การแพร่ระบาดหลายครั้งบางครั้งเรียกว่า “โรคระบาดของไซปรัส” (ตั้งชื่อตามอธิการของคาร์เธจที่เชื่อว่าโลกกําลังจะถึงจุดจบ) ทําลายจักรวรรดิโรมันระหว่างปี ค.ศ. 250 ถึง 271 ทําให้จักรพรรดิโรมันอย่างน้อยสองคนเสียชีวิต‎‎ที่เกี่ยวข้อง: ‎‎20 ของโรคระบาดที่เลวร้ายที่สุดและการระบาดใหญ่ในประวัติศาสตร์‎ 

‎ผลกระทบ‎‎ของโรคระบาด‎‎น่ากลัวมาก “ลําไส้ถูกเขย่าด้วยอาเจียนอย่างต่อเนื่อง [และ] ดวงตาถูกไฟไหม้ด้วยเลือดที่ฉีด” ไซปรัสเขียนในงานที่เรียกว่า “De mortalitate” (แปลโดย Philip Schaff) ‎

‎การปฏิรูปของไดโอคลีเชียน‎

‎รัชสมัยของจักรพรรดิไดโอคลีเชียนตั้งแต่ปี ค.ศ. 284 ถึง 305 เห็นช่วงเวลาสั้น ๆ ของความมั่นคงสัมพัทธ์เมื่อจักรพรรดิประกาศใช้ชุดของการปฏิรูปที่รุนแรง แทนที่จะเป็นจักรพรรดิองค์เดียว Diocletian ได้สร้าง “tetrarchy” ซึ่งประกอบด้วยจักรพรรดิร่วมสี่องค์แม้ว่าเขาจะมีความสําคัญที่สุดในสี่คนก็ตาม – ในความพยายามที่จะรักษาเสถียรภาพของรัฐบาลจักรวรรดิ ‎‎Diocletian ปฏิรูปเศรษฐกิจเหรียญระบบยุติธรรมและโครงสร้างจังหวัดเพื่อพยายามสร้างความสมดุลให้กับจักรวรรดิที่น่าเบื่อหน่าย เขายังพยายามป้องกันไม่ให้บุตรชายของจักรพรรดิประสบความสําเร็จกับบรรพบุรุษของพวกเขาแทนที่จะพึ่งพาระบบการนัดหมายที่ทําโดยจักรพรรดิอาวุโสที่สุดสองคน‎

‎Diocletian สละราชสมบัติในปีค.ศ. 305 โดยหวังว่าระบบ tetrarchy ของจักรพรรดิร่วมสี่องค์จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างสงบสุข อย่างไรก็ตามจักรวรรดิตกอยู่ในสงครามกลางเมืองไม่นานหลังจากที่ Diocletian สละราชสมบัติและระบบ tetrarchy ก็ถูกทิ้งร้างในไม่ช้า‎ สล็อตเว็บตรง